ممنوعیت به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار/ جریمه سنگین در انتظار کارفرمایان متخلف

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رفسنجان گفت: چنانچه کارفرمایی به‌ویژه در شرکت‌ها و کارخانجات اقدام به استخدام کارگران اتباع فاقد پروانه کار […]