ورزش زورخانه ای یا ورزش پهلوانی نام دسته ای از حرکات ورزشی و رزمی است که از دوران باستان تا به امروز در ایران رونق داشته است. ورزش زورخانه‌ای در اصل به معنی مرام و منش پهلوانی و جوانمردی می باشدو کسانی که در زورخانه‌ها ورزش می‌کند از خصوصیاتی مانند مروت، جوانمردی و پهلوانی بهره مند هستند. مرشد زورخانه در هنگام ورزش پهلوانان در گود زورخانه، اشعار و داستان‌هایی آهنگین استوره ای را همراه با ضرب مخصوص زورخانه‌ای می‌خواند و به اهمیت جوانمردی و پهلوانی اشاره می‌کند. زورخانه در حدود 700 سال پیش توسط پوریای ولی با سازوکار امروزی بازسازمان دهی شده، به گونه ای که فنون رزمی با ورزش‌های تیمی آمیخته شدند و حالت نمایشی پیدا کرد و با اضافه شدن اصول اخلاقی به این ورزش باستانی باعث شد تا سبکی جدید ایجد شود که امروزه به آن آئین‌ پهلوانی و ورزش‌ باستانی ‌گویند.
آیین پهلوانی و زورخانه ای در سال 2010 در فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران به ثبت جهانی رسید.

پهلوانان باستانی

دیدگاهتان را بنویسید