گروه نمایش عاشورایی مسجد امام حسین گلشهر شمالی در شب شام غریبان صنحه هایی از واقعه کربلا و قسمتی از شرارت های داعش و حماسه مدافعان حرم را در زمین ورزشی شهورار دیار خلیج فارس به اجرا در آوردند.

نمایش عاشواریی کربلا   در بندرعباس

دیدگاهتان را بنویسید