مدیر سیاسی وزارت کشور گفت: در دولت تابلوی ورودممنوع، بن‌بست و چراغ قرمز برای احزاب نداریم، به شرط اینکه رانندگی بین خطوط باشد.

مرادی: در دولت تابلوی ورودممنوع، بن‌بست و چراغ قرمز برای احزاب نداریم

به گزارش خبرنگار سیاسی مجله سپیده سحر ویژه امام عصر عج، عبدالله مرادی مدیر سیاسی وزارت کشور در همایش خانه احزاب بیان داشت: نگاه دولت به عرصه سیاسی از مفهوم سرمایه اجتماعی نشات گرفته است ما مرتب در حوزه سیاسی و اجتماعی بحث کردیم و محور اصلی جمع بندی نگاه حوزه سیاست در سرمایه اجتماعی است. مرادی بیان داشت: مشارکت، اعتماد و امید مولفه‌های اصلی سرمایه های اجتماعی هستند که در اینجا مهمترین نقش را احزاب سیاسی به عنوان یک حلقه میانی میان نظام سیاسی و دولت ایفا می‌کنند. سرمایه اجتماعی نقطه تلاقی دولت و احزاب سیاسی است و ما در دولت تابلو ورود ممنوع، بن‌بست و چراغ قرمز  برای احزاب نداریم امابه شرط اینکه رانندگی بین خطوط باشد. وی با اشاره به نقش ارزشمند احزاب در کشور بیان داشت:  نگاه  دولت به احزاب نگاه نظارتی و مشورتی احزاب است و بدون تردیداحزاب بر دولت نظارت کند و این نظارت را شفاف و عالمانه انجام دهند و از سوی دیگر نقش ریل گذاری  و بیان کردن مطالبات مردم باشند و همچنین احزاب بایدپل ارتباطی بین نظام سیاسی و مردم هستند. مرادی اضافه کرد: حتما مطلع هستید که فقدان اراده برای حل مسائل در گذشته باهات شده است که انبوهی از مشکلات به این دولت به ارث برسد. به اسن انبوه مشکلات باید تحریم‌های اقتصادی را هم اضافه کرد.  دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: مهم ترین اولویت دولت این است که دچار دوقطبی‌های گذشته نشود. دو قطبی میان عدالت و‌ آزادی دو قطبی میان دیپلماسی و میدان و … ‌اولویت دولت این است که در این دوقطبی‌ها گیر نکند.  وی با تأکید بر اینکه دولت هم مرد میدان و مقاومت است و‌هم مرد دیپلماسی و مذاکره، تصریح کرد: این موضوع را در وزیر کشور می‌توان مشاهده کرد. این الگوی دقیقی از میز و میدان در دولت سیزدهم است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید