سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران به لزوم مدیریت و کنترل آفت پسیل گلابی تاکید کرد.

لزوم مدیریت و کنترل آفت پسیل گلابی

فرید بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مجله سپیده سحر ویژه امام عصر عج در ساری با بیان اینکه آفت کلیدی درختان گلابی، پسیل گلابی است که با نام شیره و عسلک نیز شناخته می‌شود، به مدیریت و کنترل آفت پسیل گلابی تاکید و توصیه‌هایی را برای کنترل و مبارزه با این آفت به باغداران ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه مدیریت پایدار این آفت شیوه‌ای چند بعدی و شامل مجموعه اقداماتی است که قبل از کاشت گیاه شروع و در مرحله داشت و بعد از برداشت ادامه می‌یابد، گفت: اصول کاشت شامل انتخاب رقم مناسب، رعایت فاصله کاشت و اصول داشت شامل هرس اصولی درختان، شخم و و یخ آب زمستانه، تغذیه مناسب، آبیاری منظم و کافی، ایجاد پوشش سبز در کف باغ، نصب کارت و نوار‌های زرد رنگ چسبنده، محلول پاشی زمستانه (پیش بهاره)، نصب خاک پوش (مالچ)، کنترل بهاره و آموزش مستمر باغداران از جمله مواردی است که رعایت آن موجب کاهش خسارت پسیل گلابی و افزایش عملکرد خواهد شد. سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در کاهش خسارت پسیل گلابی و افزایش عملکرد محصول، افزود: تغذیه درختان بصورت چال کود با استفاده از کود‌های دامی و شیمیایی باعث افزایش مقاومت درختان در برابر خسارت آفت پسیل گلابی می‌شود. فرید بیگی با بیان اینکه تغذیه درختان گلابی براساس آزمون‌های خاک و برگ انجام می‌شود، تصریح کرد: برای افزایش درصد جوانه‌های گل و میوه دهی و افزایش طول عمر گل، محلول پاشی فروت ست به صورت عمومی و با کود‌های توصیه شده دو مرتبه محلول پاشی، یک نوبت اواخر پاییز پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ‌ها و نوبت دیگر در اسفندماه هنگام تورم جوانه‌ها با ترکیب اوره، سولفات روی و اسید بوریک هر کدام به نسبت ۵ گرم در لیتر انجام شود. پایان پیام/۸۶۰۳۵/غ

دیدگاهتان را بنویسید