با گرم شدن هوا و افزایش تبخیر آب، غلظت نمک در دریاچه مهارلو شیراز بالا می‌رود و رنگ آن به قرمز تغییر پیدا می‌کند، این تغییر رنگ آب ناشی از وجود نوعی از جلبک در دریاچه است. افزایش شوری وغلظت نمک می‌گردد که باعث رشد جلبک‌هایی به نام «دونالیلا سالینا» می‌شود. «جلبک دونالیلا سالینا»، نوعی ماده بتاکارتن ایجاد می‌کند که موجب تغییر رنگ آب دریاچه می‌شود. حضور همین جلبک در دریاچه باعث شده تا هیچ موجود زنده‌ای نتواند در این دریاچه زندگی کند، تنها موجود زندۀ ساکن در این دریاچۀ قرمز رنگ یک نوع سخت پوست آبی به نام آرتمیا است.

قرمز شدن «دریاچه مهارلو» شیراز

دیدگاهتان را بنویسید