سازمان تعزیرات برای شکایت شماره داده است؛ زنگ که می‌زنی‌، می‌گوید اگر فلان کار را دارید شماره یک را بگیرید، برای فلان کار شماره ۲ برای فلان شماره ۳ و‌… بعد که مثلا برای شکایت شماره ۳ را می‌گیری! می‌گوید اگر از فروشنده شکایت داری شماره فلان‌ و همین طور ادامه دارد!

فردا بیا! (گفت و شنود)

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – کیهان نوشت:گفت: مردم می‌گویند‌،‌ بسیاری از گرانی‌ها ریشه و مبنای اقتصادی ندارد و ساخته و پرداخته برخی از فروشندگان سود‌جو و بی‌وجدان است که‌ مایحتاج عمومی را هر چند روز یک‌بار گران می‌کنند! گفتم: پس دستگاه‌ها و مراکز کنترل‌کننده و بازرسی‌ها چه می‌کنند؟! تعزیرات چکاره است؟!  گفت: تعزیرات برای شکایت شماره داده است؛ زنگ که می‌زنی‌، می‌گوید اگر فلان کار را دارید شماره یک را بگیرید، برای فلان کار شماره ۲ برای فلان شماره ۳ و‌… بعد که مثلا برای شکایت شماره ۳ را می‌گیری! می‌گوید اگر از فروشنده شکایت داری شماره فلان‌،  اگر….! گفتم: به شاعری گفتند شعری بخوان‌، پرسید؛ از ‌اشعار خودم یا سایر شاعران؟ گفتند از ‌اشعار خودت بخوان‌، پرسید؛ عاشقانه باشد یا عارفانه؟! گفتند عارفانه. پرسید؛ غزل باشد یا قصیده؟! گفتند؛ برای امروز کافی است‌، برو فردا بیا! پایان پیام/ت

دیدگاهتان را بنویسید