شاه در پاسخ به سوال یک خبرنگار خارجی درباره شکنجه کنترل خود را از دست داد و با عصبانیت اخبار در این زمینه را رد می‌کند.

عصبانیت شاه از سوال یک خبرنگار درباره شکنجه زندانیان

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – جهان نیوز نوشت: برای بسیاری از مبارزان انقلابی، اتاق‌های بازجویی ساواک، آخر دنیا بود؛ سازمانی مخوف که برای سرکوب مخالفان رژیم شاه ایجاد شد و نقش مهمی در مقابله با معترضان داشت. مَشی ساواک را می‌توان رویکرد حقیقی رژیم شاه در برابر مخالفانش فرض کرد. شاه خوب می‌دانست که اخبار شکنجه‌های مخوف رژیم، بیش از هر چیزی رعب و وحشت را در جامعه حاکم می‌کند و باعث امتناع مردم از سخن گفتن درباره او می‌شود. اما محمدرضا در پاسخ به سوالات مجری یک خبرگزاری خارجی درباره شکنجه کنترل خود را از دست داد و با عصبانیت اخبار روزنامه‌های مطرح دنیا در این زمینه را رد می‌کند. عصبانیت شاه از سوال خبرنگار خارجی درباره شکنجه بر اساس گزارش میزان، محمد رضا پهلوی در حین مصاحبه با مجری یک خبرگزاری خارجی و با مطرح شدن سوالی درباره اخبار شکنجه‌های مخالفان به شدت عصبانی می‌شود و به نحوی که گویی کنترل خود را از دست داده است با کلماتی بی منطق تنها طفره می‌رود و می‌گوید؛ اصلا دوست ندارم پاسخ این سوال را بدهم، ما مجبور نیستیم مردم را شکنجه کنیم، روش‌های پیشرفته تری برای بازجویی وجود دارد، این مسئله به خودمان مربوط است و به شما ربطی ندارد!  

دیدگاهتان را بنویسید