اعضای شورای مرکزی حزب کارگزان سازندگی برای یک دوره دیگر، حسین مرعشی را به عنوان دبیرکل این حزب انتخا ب کردند.

حسین مرعشی باز هم دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی شد

به گزارش گروه سیاسی مجله سپیده سحر ویژه امام عصر عج، نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب روز پنجشنبه نهم آذر برگزار شد، در ابتدای جلسه، محمد عطریانفر و ناعمه علینژاد در جایگاه هیأت‌رئیسه سنی شورای مرکزی قرار گرفتند.

در ادامه، انتخاب هیأت رئیسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در دستورکار قرار گرفت و پس از رأی‌گیری و شمارش آرا، محسن هاشمی به عنوان رئیس، فاطمه سعیدی و علی جمالی به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم و حامد منتظری و طیبه اصفهانی به ترتیب به عنوان منشی‌های اول و دوم هیأت‌رئیسه انتخاب شدند.

همچنین با رأی اکثریت مطلق آرا، سیدحسین مرعشی برای یک دوره دیگر به دبیرکلی حزب کارگزاران سازندگی ایران انتخاب شد.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید