عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در توئیتی نوشت: ممکن است من و شما درباره برخی عملکردهای گشت امنیت اجتماعی یا اثرگذاری آن حرف داشته باشیم اما این ربطی به اصل حجاب ندارد.

توئیت جدید عضو دفتر رهبری درباره گشت ارشاد و حجاب

به گزارش مجله سپیده سحر ویژه امام عصر عج، روز گذشته سیدمهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در توئیتی نوشته بود:

رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است…منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارداین کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.

پی نوشت: به تازگی برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزهٔ حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.

این توئیت وی واکنش های زیادی به همراه داشت؛ در همین راستا فضائلی توئیتی جدید به شرح زیر در فضای اجتماعی ایکس منتشر کرده است:

ممکن است من و شما درباره برخی عملکردهای گشت امنیت اجتماعی یا اثرگذاری آن حرف داشته باشیم اما این ربطی به اصل حجاب، ضروری بودن رعایت آن به عنوان یکی از احکام الله و لزوم برخورد مقتضی با افراد هنجارشکن یا فساد سازمان یافته ندارد؛ همینطور لزوم رعایت حرمت پلیس.

دیدگاهتان را بنویسید