wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 22 » معرفي كتاب
بازدید: 3829
0/0 (0)
نینوا و انتظار، تأملی نو
 
جمعی از محققان
جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویت هر یک به تناسب، مقاله های
را تنظیم و سپس با کنار هم قرار دادن آن مجموعه ای ارزشمند را سامان
داده اند که کتاب حاضر است.
این کتاب که حاصل کنار هم قرار گرفتن 15 عنوان است از نکاتی
درباره حضرت مهدی)عج( از آیت الله بهجت آغاز و با برخی پرسش و
پاسخ ها پایان میگیرد. تنوع مطالب کتاب همراه با قابل فهم بودن
مطالب از جمله ویژگیهای کتاب است و نیز ارتباط موضوعات مهدوی با
قیام امام حسین)ع( که مطالب آن را در این زمینه جذاب کرده است.
علاقه مندان به شناخت پیوندهای قیام امام حسین)ع( و قیام جهانی
حضرت مهدی)عج( می توانند با مطالعه این اثر بسیاری از پرسشهای خود
را پاسخ گیرند.
 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :