wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 1 » پايان نامه
بازدید: 3896
0/0 (0)
نقش انگلیس در پیدایش فرقه‌های مذهبی بابیت و بهائیت
 
پژوهشگر: محسن شریف زاده،
دانشگاه: امام صادق (علیه السلام)
دانشکده:معارف اسلامی و علوم سیاسی
سال: 1369
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما:حلبی،علی اصغر
کلیدواژه
چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی پیدایش فرقه های مذهبی بابیگری و بهائیگری و نقش انگلستان در تکوین و ادامه حیات آنهاست. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته و مباحث آن در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول، به ترجمه حال موسسات شیخیگری، بابیگری و بهائیگری می پردازد، که درشش قسمت مجزا حیات، عقاید و آثار شیخ احمد احسائی، سید کاظم رشتی، میرزا علی محمد شیرازی، میرزا حسینعلی نوری، میرزا عباس عبدالبهاء و شوقی ربانی را مورد بررسی قرار می دهد. درفصل دوم، سعی می شود تا شواهد و اسنادی مبنی بر استعماری بودن این مسلک ارائه گردد. دراین راستا، رابطه بهائیان با دولتهای روسیه تزاری، انگلستان، عثمانی، آمریکا و اسرائیل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد، فرق هایی چون بهائیت، وهابیت و دیگر فرق استکباری، از زمان تولید تا به امروز به عنوان ابزاری در دست دشمنان اسلام بوده اند و اصولا" برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و از هم پاشیدن بنیان و اساس دین بوجود آمده اند. علیرغم اینکه درباره انگیزه های پیدایش بابیان و بهائیان قولهای متفاوتی وجود دارد، اما آنچه مسلم است، ظهور باب و جنبش او در آغاز جنبه سیاسی نداشت و بیشتر یک هوس و یک سودای زودگذر به حساب می آمد تا یک حادثه اجتماعی. اما بعد از پیوستن عده ای از مردم ایران به این فرق که در اثر ظلم و ستم پادشاهان قاجار صورت گرفت، فعالیت آنها با ماجراهای سیاسی درآمیخت. بهره برداریهای روس و انگلیس از یک طرف و شورشهای بابیان دربرخی از شهرها و بابی کشی های متعاقب آن، نام این فرقه را بعنوان گروهی مظلوم برسرزبان اروپائیان انداخت. عده ای از مورخان بابیگری را دنباله شیخیگری و عده ای دیگر این فرقه را روسی الاصل دانسته اند. به هر حال، با مرگ علی محمد باب، کم کم بابیگری از بین رفت و بهائیگری به صحنه آمد. میرزا حسینعلی موسس این فرقه در پی یک ترور نافرجام علیه ناصر الدین شاه مورد حمایت کنسول روسیه تزاری قرار گرفت، به نحوی که محاکمه وی طبق مقررات کاپیتولاسیون صورت گرفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که روسیه تزاری اولین کشوری بود که رسما" به حمایت از بهائیت پرداخت. پس از مرگ بهاء الله، سازمانی که در وزارت خارجه انگلیس به کار مذاهب خاورمیانه و اروپا می پرداخت، حمایت اسمی وعلنی از بهائیان را در فهرست برنامه های خود قرار داد. درجریان جنگ جهانی اول، بهائیت برضد عثمانی و در خدمت ارتش انگلیس در سرزمین فلسطین درآمد. پس از مرگ عباس عبادالبهاء در سال ‎۱۳۴۰نوه دختری او شوقی ربابی جانشین او شد. شوقی نیز همچون عبالبهاء اسرائیل را پایگاه اصلی خویش قرارداد. زیرا اسرائیل به عنوان سرسخت ترین دشمن مسلمانان هرنیروی ضد اسلامی را مورد حمایت قرار می داد. پس از مرگ شوقی، به دلیل نبودن جانشین مشخصی و مطرح بودن یک آمریکایی به عنوان جانشین وی، انشعاباتی در بهائیان پدید آمد و تشکیل " بیت العدل" به عنوان مرکز هدایت این فرقه رسمیت یافت. در حال حاضر، به زعم نگارنده بهائیت، علیرم حمایت غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل، دوران افول انهدام خود را سپری می کند.
 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :