wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره29 » موضوع پژوهش
بازدید: 4230
0/0 (0)
موضوعات مهدوی جهت تحقیق
 

1. چرائی غیبت در ادعیه وزیارات مهدوی

طرح تحقیق: هر چند صاحب نظران در این مورد با بهره­مندی از روایات عللی را برای غیبت بیان کرده­اند اما با همین رویکرد می­توان از ادعیه بهره گرفت و مواردی را در جهت تایید دلایل غیبت بیان شده ویا رد آن به ادعیه استناد کرد و شاید بتوان دلیل جدیدی برای غیبت از ادعیه بدست آورد.

 

2. افق نگاه زیارات و ادعیه مهدوی به معاد باوری

طرح تحقیق: در ضمن بیان اوصاف خداوند در دعای عهد ویا در فرازهای دعای افتتاح و نحوه­ی پیوند آن با وجود مقدس امام عصر ویا اقرار به حقانیت مرگ در زیارت آل یاسین، معاد باوری برای منتظر پیش فرض گرفته شده است که ارتباط آن با اعتقاد به امام زمان می­تواند از محورهای این تحقیق به شمار آید.

 

3. رجعت از منظر ادعیه و زیارات

طرح تحقیق: بدست آوردن دلایل وشواهدی از دعاها وزیارات برای موضوع رجعت می­تواند از اهداف پرداختن به این موضوع قرار گیرد.

 

4. شاخص جامعه مهدوی در زمان غیبت از نگاه ادعیه

طرح تحقیق: جهت گیری جامعه در رسیدن به زمینه سازی برای حکومت عدل امام چگونه باید باشد، سوالی است که با پرداختن به آن از ادعیه می­توان به شاخص جامعه مهدوی دست یافت. رویکرد مقاله بیشتر به وظایف اجتماعی است.

 

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :