wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 34 » مقاله ها
بازدید: 2616
0/0 (0)
موضوع: ضرورت وجود حجت الهی به‌ عنوان رابط بین عالم غیب و شهود از منظر قرآن
 
 چکیده
انسان در جهان ماده زندگی میکند و همیشه به هدایت الهی نیاز دارد اما این هدایت الهی به وسیله عالم غیب ونزول وحی صورت میگیرد. از طرفی همه ی انسانها قابلیت این ارتباط را ندارند چرا که از لحاظ سعادت و شقاوت متفاوت هستند و افراد معدودی این توانائی را دارند که همان انبیاء و رسولان خدا هستند.
بعد از رسول گرامی‌ اسلام (ص) نیاز به هدایت در انسان نیز وجود دارد و هدایت گری خداوند از طریق اولیای خاص خودش صورت می‌گیرد که همان وجود ائمه ی معصومین (ع) هستند. حجت الهی همیشه باید در بین مردم باشد تا وظیفه ابلاغ فیض و هدایت مردم را انجام دهند.
یکی از مباحثی که در همه ی ادیان الهی مطرح است، موعود باوری است. مسئله ی مهم دراین زمینه این است که آیا این موعودی که مورد اتفاق همهی ادیان آسمانی میباشد، موجود است یا در آینده به دنیا می‌آید؟ شیعه میگوید: اوبه دنیا آمده درهمین جهان زندگی می‌کند،ازحال مردم با خبراست وبه اذن الهی ظهورخواهد کرد و همین عامل سبب می‌شود که مذهب شیعه از سایر مذاهب اسلامی‌ و ادیان الهی متمایز شود.
نگارنده این مقاله درصدد بیان این موضوع هست که موعود همه‌ی ادیان، موجود است و هر فیضی که به ما می‌رسد از ناحیه غیب و بهوسیله این موعودِ موجود-امام زمان «عج»-می‌باشد.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

 

دریافت مقاله


نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :