wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 38 » مقاله ها
بازدید: 3104
0/0 (0)
موضوع: امید و نشاط در سیره مهدوی
 
چکیده
داشتن امید به آینده یکی از موضوعات اساسی برای ایجاد آرامش و بهبود زندگی بشر است. در روانشناسی مثبت نگر اعتقاد بر آن است که سازه هایی همچون امید، می تواند از افراد در برابر رویداد های اضطراب آور زندگی حمایت کند. از سوی دیگر با توجه به تاثیر جهان بینی هر فرد در جهت گیری و چگونگی زندگی آدمی نمی توان از نقش دین در پیدایش امید چشم پوشید. امید و آرامش تنها وقتی محقق می شود که در جوامع انسانی دو اصل ایمان و عدالت اجتماعی حاکم باشد و نتیجه آن بهبود و ارتقاء شرایط متعادل در محیط زیست دنیوی و تامین معاش و رفاه و در نهایت نیک فرجامی و نجات است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی زمینه های نشاط و امید در جامعه مهدوی میباشد با توجه به این هدف ابعاد وجودی انسان، نقش ایمان و پیامدهای آن ، تعامل عادلانه بین مردم از یک سو و حکومت با مردم از سوی دیگر و رابطه آن با امیدواری به آینده بیان شده و سعی شده برآیند بهجت روحی از امید و راهکارهای ایجاد امید و آرامش در زندگی با توجه به سیره مهدوی بیان شود. این پژوهش از نوع اسنادی و با روش تحلیلی انجام شده است.

کلید واژه: بهجت، ایمان، امید و آرامش، عدالت، سیره مهدوی
 
 

دریافت مقاله


نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :