wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره32 » موضوع پژوهش
بازدید: 3131
0/0 (0)
معرفی موضوعات مهدوی جهت تحقیق
 
1. ماهیت اخلاق و تربیت مهدوی
از جمله مباحث پرکاربرد در حوزه مهدویت، موضوع اخلاق و تربیت مهدوی است. بسیاری از افراد چنین می پندارند که اخلاق و تربیت مهدوی نیاز به تعریف ندارد اما با نگاهی به سوالها و شبهات در این حوزه، در می یابیم مشکل اصلی در عدم شناخت ماهیت اخلاق و تربیت مهدوی و تاثیر آن در مسائل مختلف این حوزه است . بنابراین اگر در ابتدای امر مفهوم و ماهیت اخلاق و تربیت مهدوی و نسبت آن دو با یکدیگر روشن و همچنین رابطه آنها با اخلاق و تربیت اسلامی مشخص شود و به چیستی اخلاق و تربیت مهدوی پاسخی واضح داده شود برنامه ریزی درباره آن دقیق تر و محصول آن نیز چشمگیرتر خواهد بود.

2. ضرورتها و آثار اخلاق و تربیت مهدوی
پیش از هرگونه پرداختن به موضوعات و عنوانهایی که در باب اخلاق و تربیت مهدوی وجود دارد نیازمند آگاهی به ضرورتها و همچنین آثار و برکاتی هستیم که بر اخلاق و تربیت مهدوی مترتب می شود. شناخت ضرورتها باعث پی بردن به اهمیت این نوع اخلاق و تربیت شده و آگاهی به فواید و آثار نیز باعث توجه بیشتر به آن خواهد شد و هر دوی آنها رغبت و انگیزه نخبگان و اندیشمندان و عموم مردم را برای ورود و مطالعه و تحقیق در این راستا به وجود آورده و یا افزایش خواهد داد.

3. منابع اخلاق و تربیت مهدوی
همه کسانی که به دنبال مطالعه و تحقیق در حوزه اخلاق و تربیت مهدوی هستند نیازمند آگاهی به منابعی هستند که در این زمینه قابلیت مراجعه را داشته باشد. برای بسیاری از پژوهشگران این عرصه در این مسیر مشکلات زیادی وجود دارد و غالبا از کمبود منابع در این حوزه رنج می برند در صورتی که آنچه باعث چنین نگرانی شده است تصور محدودنگرانه ای است که برخی در مباحث مهدوی دارند و اگر این نگرش اصلاح شود به ناگاه خود را در برابر منابع دست اول و اصیلی مشاهده خواهند نمود.

4. مبانی اخلاق وتربیت مهدوی
اظهار نظر درباره اخلاق و تربیت مهدوی بدون آگاهی از مبانی و پیش فرضهای آن امری جاهلانه وبه دور از روش صحیح پژوهشی در این عرصه است. کسانی که در این موضوع می خواهند اثری از خود به جا بگذارند باید از مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، الهیاتی، معرفت شناسی و ارزش شناسی اطلاع داشته باشند تا در انبوه مطالبی که در حوزه تعلیم وتربیت منتشر می شود و گاهی با مبانی تربیت ادیان و مکاتب دیگر مخلوط شده است دچار التقاط و سردرگمی نشود.

5. اهداف اخلاق وتربیت مهدوی
یکی از موضوعهای مهم در حوزه اخلاق و تربیت مهدوی شناخت درست و جامع اهداف آن است. این شناخت به مثابه چشم انداز و قله ای است که سمت و سوی تلاشها و فعالیتهای تربیتی همه متولیان و سیاستگزاران رسمی و غیر رسمی حوزه تربیت را مشخص می کند. البته این اهداف ممکن است میانی یا غایی باشند. علاوه بر آن شناخت این اهداف کمک قابل توجهی در نقد وضعیت فعلی داعیه داران اخلاق و تربیت خواهد نمود و با ترسیم این نقطه مطلوب، وضعیت راکد تربیت موجود را به فرایندی پویا تبدیل خواهد نمود.

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :