wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 23 » معرفي كتاب
بازدید: 4061
0/0 (0)
قرآن، مهدی(عج) و جوانان
 
محمدرضا نصوری
این کتاب با نگاهی دقیق به سه موضوع مهم قرآن، مهدویت و جوانان
و پیوندهای بین این سه، بحث های جذابی را ارئه نموده است. نویسنده
کتاب، محمدرضا نصوری در بخش نخست به جوانان از نگرگاه آموزه های
قرآن پرداخته و آیاتی را بیان کرده است.
در بخش دوم با عنوان یاران جوان به نقش جوانان در حوادث تاریخ صدر
اسلام، عصر بعثت و واقعه عاشورا و نیز عصر ظهور پرداخته است.
بخش سوم را با عنوان حکومت جهانی جوانان و بخش پایانی را به وظایف
جوانِ منتظر اختصاص داده است.
در این فصل به مهمترین مسئولیت جوانِ منتظر از جمله معرفت، محبت و
اطاعت از امام پرداخته و مطالبی ارزشمند ارایه نموده است.
چاپ ششم:1387
تعداد صفحه:140
قطع:پالتویی
 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :