wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 3 » پايان نامه
بازدید: 4536
0/0 (0)
فرجام شناسی از دیدگاه اسلام و مسحیت
 

‏پدیدآور: فهیمی٬ نسترن ‏مقطع و رشته تحصیلی: (کارشناسی ارشد): ادیان و عرفان

شماره بازیابی: ۵۱-۳۷۷۹۵

‏شماره کتابشناسی ملی: ۱۲۷۰۲۱۹

‏محل و سال اخذ مدرک: تهران، ۱۳۸۶

‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی). دانشکده ادبیات و علوم انسانی

‏مشخصات ظاهری: د، [۱۸۵] ورق

استاد راهنما: ع‍ب‍اس‍ی‌ داک‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۵

استاد مشاور: طریقی، عبدالحسین

‏توصیفگر: اسلام، م‍س‍ی‍ح‍یت، م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی،‌ ف‍رج‍ام‌ خ‍واه‍ی‌ ، آخرالزمان ، مهدویت در ادیان

چکیده: موضوع آخرالزمان و فرجام جهان یکی از مباحث اساسی و بسیار کاربردی در حوزه دین‌پژوهی می‌باشد که همواره مورد بحث و بررسی قرارگرفته‌است. این مبحث، موضوعات فراوانی را نیز شامل می‌شود که یکی از مهمترین آنها مساله ظهور منجی آخرالزمان است که مورد توافق همه ادیان الهی و نیز تاحدودی ادیان غیرالهی می‌باشد. از دیگر مباحث مهم در این موضوع، بررسی حوادث و رویدادها و نیز جنگهایی است که در این دوره اتفاق می‌افتد، البته این حوادث و اتفاقات در ادیان مختلف تا حدودی مشابه یکدیگر است و از جهاتی نیز بایکدیگر تفاوت دارد. از تشابهات آنها این است که در کنار منجی معمولا یک ضد منجی نیز ظهور می‌کند که همواره دشمن اصلی منجی قلمداد می‌شود. اما در مورد چگونگی ظهور منجی و نیز شخصیت وجودی منجی و ضدمنجی و همچنین سایر حوادث آخرالزمان تمایزاتی میان ادیان وجوددارد. اما این نکته حائز اهمیت است که ادیان سامی، از تشابهات بیشتری بهره می‌جویند، این پایان‌نامه به بررسی این مباحث در دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت و همچنین نگرش این دو دین به مبحث آخرالزمان در عصر حاضر می‌پردازد. برای بررسی این موضوعات با مراجعه به کتب و منابع این دو دین و بررسی تطبیقی آن، نتایجی چند حاصل گردیده‌است. از جمله، این‌که رویکرد این دو دین بزرگ آسمانی به این مبحث، چگونه‌است و نیز عقاید و باورهای مسلمین و مسیحیان در این‌باره چگونه تبیین گردیده‌است. هرچند که نفوذ عوامل بسیاری در این رویکرد تاثیر بسزایی داشته‌است. این پایان‌نامه با رویکردی تاریخی و با ارائه مستندات تاریخی و روایی و حدیثی به این موضوع پرداخته‌است.

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :