wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره30 » پايان نامه
بازدید: 3755
0/0 (0)
عنوان پایان نامه:نوع آوری در حکومت جهانی حضرت مهدی (ع)
 

پژوهشگر: محمد علی فلاح شیخلری

دانشگاه: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

 سال: 93

 مقطع: سطح3

 استاد راهنما: حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمد صابر جعفری

 استاد مشاور: حجة الاسلام و المسلمین دکتر رحیم جعفری

واژگان کلیدی: نوآوری، حکومت جهانی، حضرت مهدی

چکیده

با مطالعه و بررسی روایات خاصه مهدوی، به برخی از روایات برخورد می کنیم که آن روایات تصویر جدیدی از آخرالزمان و آینده جهان ارائه داده اند. و حکومت جهانی را با مؤلفه های تازه و جدید معرفی نموده اند. و با عبارت های چون: سلطان جدید، سنت جدید، قضاء جدید، دعا جدید، مثال جدید، و در نهایت امر جدید، سعی در معرفی جهان نو، با پدیده های جدید و تازه دارند.

بنابر این وجود چنین روایاتی، مژده آمدن حکومتی را می دهد که از حکومت های سابق متمایز بوده و بسیاری از مؤلفه های آن، بی بدیل و بی سابقه خواهد بود. و نیز نوآوری و خلاقیت و ابتکار از ویژگی های بارز آن خواهد بود، لذا وجود چنین روایاتی این سؤال را در ذهن تداعی می کردکه: ابعاد و ویژگی های نوگرایی و نوآوری در آن حکومت چگونه خواهد بود؟

یافتن پاسخ به این سؤال، نگارنده را بر این داشت که پژوهشی در ابعاد و ویژگی های حکومت جهانی، با رویکرد نو آوری در حکومت جهانی داشته باشد. لذا با طرح سؤال اصلی تحت عنوان: ابعاد و ویژگی های نوآوری در حکومت جهانی حضرت مهدی ع چیست؟ تحقیق خویش را آغاز نود.

قبل از یافتن پاسخ های این سؤال، دانستن مبانی نوآوری، ضروری به نظر میرسید. لذا فصل دوم رساله به این منظور اختصاص داده شد. و در آن به ارائه اهم اصول و مبانی نوآوری در حکومت جهانی پرداخته شد. و این مبانی تحت دو عنوان کلی «مبانی نقلی» و «مبانی عقلی» ارلئه گردید. و با ارائه مبلانی نقلی و عقلی دانسته شد که نوآوری های حکومت جهانی، همگی در راستای شرع و آموزه های وحیانی خواهد بود.

پس از ارائه نوآوری، به طرح ابعاد و عرصه های نوآوری در حکومت جهانی پراخته شد که مجوما در هفت عرصه ابعاد نوآوری های حکومت جهانتی الرلائه گردید که از این قرا است.

1.         عرصه های سیاسی و اجتماعی

2.         عرصه دینی

3.         عرصه فقه

4.         عرصه فرهنگ و اخلاق

5.         عرصه قضاوت

6.         عرصه اقتصاد

7.         عرصه علم و فن آوری

پس از طرح عرصه های نوآوری ساز و کارها و عوامل ایجاد نوآوری مطرح گردید. که فصل چهارم به این منظور اختصاص گردید، و در مجموع 9 ساز و کار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در فصل پایانی، نتایج و دستاوردهای نوآوری معرفی گردید. به این معنی که این همه نوآوری های متعدد در عرصه های گوناگون، مسلما آثار و نتایج فراوانی در پی خواهد داشت که نهایتا به 7 مورد از آثار و نتایج نوآوری در حکومت جهانی اشاره شد.

و در پایان با جمع بندی مباحث به ارائه نتیجه بحث پرداخته شد.

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :