wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 17 » مقالات
بازدید: 4700
0/0 (0)
جهانی شدن در ادعیه مهدوی
 


نگارنده : حسن جعفریان

اما آنچه مسلم است اینکه بر اساس نگرش مهدوی باید اقرار کنیم که بشر امروز با طرح معنای اصطلاحی جهانی شدن خواه ناخواه، دانسته یا ندانسته بحث از حکومت واحد جهانی را آغاز کرده است حکومتی که در آن ،سیاست، فرهنگ و اقتصاد، تحت سیطره مرکزیت واحدی که تمام جهان و شئونات زندگی بشری را اداره می نماید قرار خواهد گرفت گرچه ممکن است کسانی به جهت وابستگی سیاسی به ایالات متحده، این نظریه را به آمریکائی شدن جهانی تفسیر کنند و همچنین گرچه بیشترین تلاش در این جهت از سوی دولت آمریکا صورت پذیرد ولی بر اساس حقایق و...

چکیده :
امروزه بحث جهانی شدن یکی از مباحث مهم و مورد توجه در عرصه مسائل سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی به حساب می آید. آنچنان که از معارف مهدوی بدست می آید و شواهد عقلی و نقلی فراوانی این مطلب را تایید می کند دایرۀ قیام و حکومت حضرت مهدی (عج) به قدری وسیع و گسترده خواهد بود که تمام نقاط کره زمین را در بر خواهد گرفت.
پس با این حساب ناچار باید بپذیریم حکومت حضرت در ابعاد سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در مقیاس جهانی خواهد بود پس می توان بحث جهانی شدن را در معارف مهدوی پی جست. اما از آنجائیکه منبع مورد توجه در این نوشتار صرفاً ادعیه و زیارات مهدوی است پس معنای اصطلاحی جهانی شدن را نمی توان در این منبع جستجو کرد – چرا که بر اساس اطلاعات ما چنین معنایی در ادعیه مهدوی یافت نشد – اما می توان معنای عرفی جهانی شدن را در این ادعیه پی گیری کرده و یافت. ما در این پژوهش کوتاه فرازهایی را که به بعد سیاسی یا فرهنگی یا مذهبی و یا اجتماعی جهانی شدن قیام و یا حکومت آن بزرگوار مرتبط هستند در حدّ وسع خویش جمع آورده ایم.
کلید واژه ها: حکومت، جهانی شدن، مهدوی، ادعیه، زیارات
مقدمه  :
در این نوشتار برآنیم که نشانه ها و تصریحات مربوط به جهانی شدن در ادعیه مهدوی را بررسی نماییم. دعاها و زیاراتی که به نحوی با امام عصر (عج) مرتبط باشند می توان مهدوی نامید گاه ممکن است موضوع دعا یا زیارت شخص آن بزرگوار باشد یا موضوعات مربوط به ایشان مثل غیبت، ظهور، انتظار و امثال آن، گاه ممکن است دعا از این جهت که از ناحیه مقدسه ایشان صادر شده مرتبط با ایشان باشد به هر حال ما در این نوشتار به دنبال مطالب و مفاهیمی هستیم که حاکی از مفاهیم زیر باشد 1- مربوط به حضرت حجت بن الحسن علیهما السلام و یا موضوعات مربوط به ظهور، قیام و حکومت ایشان باشد 2- حاکی از گستره وسیع و جهان شمولی باشد پس در واقع این نوشتار در پی فرازهایی از ادعیه و زیارات مهدوی است که ابعاد جهانی شدن حکومت حضرت مهدی (عج) را بیان کرده باشند و به عبارت دیگر مسئله اصلی این پژوهش این است که چه فرازهایی در ادعیه و زیارات مهدوی وجود دارد که به موضوع جهانی شدن حکومت حضرت پرداخته باشند؟
مفهوم جهانی شدن  :
جهانی شدن از مفاهیمی است که چند دهه بیشتر از عمر آن نمی گذرد ؛ لذا به صورت کامل و واضح در سطح جوامع مختلف خودنمایی نکرده است هر اندیشمندی با مذاق و مشرب فکری خود به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و عده ای به این پدیده نگاه مثبت و گروهی نگاه منفی داشته اند. البته ناگفته نماند که پی گیری بحث جهانی شدن در ادعیه مهدوی به معنای پی گیری معنای اصطلاحی جهانی شدن نیست؛ چرا که گفتیم و خواهیم گفت که این اصطلاح بیش از چند دهه سابقه ندارد در حالیکه ادعیه مهدوی چندین قرن قدمت دارند و گذشته از آن مفاهیم، ابعاد و معیارهایی که در معنای اصطلاحی جهانی شدن وجود دارد هیچ تناسبی با ادعیه و زیارات مهدوی ندارد اما آنچه مسلم است اینکه بر اساس نگرش مهدوی باید اقرار کنیم که بشر امروز با طرح معنای اصطلاحی جهانی شدن خواه ناخواه، دانسته یا ندانسته بحث از حکومت واحد جهانی را آغاز کرده است حکومتی که در آن ،سیاست، فرهنگ و اقتصاد، تحت سیطره مرکزیت واحدی که تمام جهان و شئونات زندگی بشری را اداره می نماید قرار خواهد گرفت گرچه ممکن است کسانی به جهت وابستگی سیاسی به ایالات متحده، این نظریه را به آمریکائی شدن جهانی تفسیر کنند و همچنین گرچه بیشترین تلاش در این جهت از سوی دولت آمریکا صورت پذیرد ولی بر اساس حقایق و معارف اسلامی و مهدوی و همچنین وعده هایی که خداوند متعال به انبیاء و بندگان صالح خود داده است معتقدیم اگر قرار باشد چنین اتفاقی در کره خاکی رخ دهد جز برای حاکمیت مطلق دین خدا و ولیّ الهی نخواهد بود و تمام تلاشهایی که دول غربی در جهت گسترش ارتباطات جمعی و بین المللی انجام می دهند، بدون اینکه خودشان اراده کنند در جهت زمینه سازی برای دولت موعود مهدوی صورت می گیرد.
به هر حال این مقاله چاره ای جز نگاه اجمالی به مفهوم اصطلاحی جهانی شدن ندارد.
اصطلاح جهانی شدن در گذشته به عنوان یک اصطلاح جدّی و جا افتاده علمی کمتر مورد توجه و کاربرد بود و به طور عمده از اواسط دهه 1980 به عنوان یک اصطلاح علمی مورد استفاده قرار گرفت. به نظر رابرتسون مفاهیم جهانی شدن، بیشتر پس از انتشار کتاب مارشان مک لوهان تحت عنوان «اکتشافی در ارتباطات» در سال 1960 مورد توجه واقع شدن (نظریه دهکده جهانی) جهانی شدن در حقیقت یکی از مراحل پیدایش و گسترش تجدد و سرمایه داری جهانی است که سابقه آن به قرن پانزدهم باز می گردد.
جهانی شدن، فرآیندی است که تمامی عرصه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع را درهم می نوردد و جوامع انسانی را از جنبه های مختلف به یکدیگر نزدیک و مرتبط و موثر بر هم می سازد و مرزها و موانع اعتباری گذشته را از میان بر می دارد
آیا جهانی شدن پدیده ای ضروری و فرآیندی تاریخی است یا آنکه صرفاً پروژه ای است طراحی شده که سیطره فرهنگ و تمدن غربی را بر جهان تثبیت و نهادینه کند؟
در مجموع سه نگرش به جهانی شدن وجود دارد:
 1- جهانی شدن پروسه ای تاریخی است که به دلیل پیشرفت و انقلاب در تکنولوژی ارتباطات فراهم آمده است. پیدایش وسایل ارتباطی مثل تلفن، ماهواره، اینترنت و... زمینه ساز تحق پروسه جهانی شدن محسوب می شود که انسان قرن بیست و یک آن را تجربه می کند. در چنین قرائتی، جهانی شدن محصول فشردگی زمان و مکان، بریدن فضای زندگی مشترک اجتماعی از مکان و هم جواری و پیچیدگی ارتباط انسان هاست که در پیدایش فرهنگ مشترک جهانی نمود می یابد... 2- جهانی شدن، پروژه ای است غربی که عمدتاً این ایده را منتقدان جهانی شدن مطرح ساخته اند. در این نگرش، همان جهانی سازی و به تعبیری غربی سازی و آمریکایی سازی جهان است که می خواهد هنجارها و ارزشهای غربی را در جهان محقق سازد. بدیهی است که جهانی شدن به معنای دوم با ایده و فرهنگ اسلامی به هیچ وجه سازگاری ندارد، از این رو از موضوع مطالعه این پژوهش خارج می شود...
3- جهانی شدن به مثابه یک پدیده است؛ طبق این تلقی، مولفه هایی در وضعیت جهانی شدن وجود دارد که لزوماً آنها را نمی توان در قالب پروژه یا پروسه تبیین کرد. آرجان آپادوریا در مقاله مشهود خود از پنج چشم انداز نام می برد که همه آنها را نمی توان طبیعی یا تعمّدی و طرح وار تلقی کرد، بلکه بخشی از آنها در تشکیل و وسعت بخشی به آهنگ جهانی، نقش داشته اند. به اعتقاد وی، پنج عامل فن آوری، ایدئولوژی سرمایه، قومیت و رسانه های ارتباطی، وضعیتی را ایجاد کرده اند که در آن نمی توان از اختصاص و تک روی سخن گفت. پدیده و فرصت نوظهور نه مطلقاً پیش اندیشیده است تا بتوان آن را پروژه نامید و نه بدون اطلاع جهانیان به ویژه کارگزاران اطلاعات بوده تا بتوان آن را پروسه دانست.
بنابر آنچه گفته شد شاید بتوان معنای مورد قبولی از جهانی شدن ارائه نمود که بتوان نگرش صحیح و مثبتی نسبت به آن داشت اما این نوشتار هیچ نیازی به ارائه آن ندارد ؛زیرا همچنانیکه قبلا هم متذکر شدیم، مبنای نگرش ما در این پژوهش معنای اصطلاحی جهانی شدن نیست و اصولاً آن معنا در ادعیه مهدوی یافت نمی شود.
جهانی شدن در ادعیه مهدوی :
آیات متعدد و روایات گوناگونی، جهان شمولی حکومت عدل مهدوی را بیان کرده اند و اصلاً مومنینی در ادیان مختلف از اول به امید منجی موعود زیسته اند. در برخی روایات صریحاً فرموده اند «یبلغ سلطانه المشرق و المغرب»  و در بعضی از آنها وعده داده شده است که آن بزرگوار کل کره زمین را از عدل و قسط پر خواهد کرد پس شکی نیست که حکومت آن بزرگوار جهانی است و طبعاً یک حکومت جهانی در ابعاد مختلف سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع به مدلها و متدهای جهانی نیازمند است حکومت جهانی مهدوی نیز از این امر مستثنی نیست و قطعا حاکم و حاکمان این حکومت نیز به ابعاد مختلف حکومت خود در سطح جهانی خواهند پرداخت و به همین دلیل، آثار آن در کل کره خاکی آشکار خواهد شد. ادعیه مهدوی که دارای حقایق و معارف بسیاری است از این نکته غافل نشده است و موارد بسیاری یافت می شود که به جهانی شدن و جهانی بودن حکومت آن بزرگوار در ابعاد مختلف تصریح و یا اشاره می نمایند. البته نگارنده مدعی نیست که همه موارد را احصاء کرده است ولی در حد توان خود آنچه ممکن بود سعی کردیم فرازها را بیاوریم.
در ادعیه مهدوی، بنابر آنچه ما توانستیم بیابیم؛  3 بُعد از ابعاد جهانی شدن حکومت مهدوی بیان شده است: 1- بعد سیاسی 2- بعد فرهنگی و مذهبی 3- بعد اجتماعی
 نگارنده معتقد است به بعد اقتصادی در ادعیه مهدوی چندان توجهی نشده است و این خود حکمتی دارد که از آن می گذریم.
جهانی شدن بعد سیاسی حکومت در ادعیه مهدوی  :
بدیهی است که حکومت بدون بعد سیاسی اصلاً معنی و مفهومی ندارد و یک حکومت زمانی حکومت موفق و مطلوبی است که از لحاظ سیاسی در حد مطلوب و موفق بوده باشد. اصلاً سیاست خاستگاه حکومت است چرا که سیاست به معنای مدیریت صحیح جامعه فقط آنگاه محقق می شود که یک حکومت واقعی در جامعه وجود داشته باشد و بدون حاکمیت اعمال سیاست ممکن نخواهد بود. اگر چه پس از تشکیل حکومت عدل مهدوی هیچ حکومتی در عرض آن نخواهد بود اما مجموعه باورها برنامه ها و رفتارهای حکومتی حضرت و یاران و کارگزاران ایشان همان بعد سیاسی حکومت ایشان را تشکیل خواهد داد.
در این بعد ما توانستیم فرازهایی در ادعیه مهدوی بیابیم که می توان آنها را در سه بخش خلاصه نمود:
1- قطع ظلم ظالمان در سطح جهان
2- تخریب و نابود کردن هیمنه جبهه باطل با روشهای گوناگون در سطح جهان
3- برپایی نمادها و مظاهر جبهه حق و تقویت آن در سطح جهان

1-  قطع ظلم ظالمان در سطح جهان :
دعای ندبه: در دعای شریف ندبه فرازهایی وجود دارد که به صورت مطلق از نابود کردن و از بین بردن ظالمان و ظلمهایشان، زایل کردن جور و دشمنی، ذلیل کردن دشمنان و عزیز کردن اولیای الهی و همچنین تنبیه دشمنان ، سخن می گوید و این اطلاق حاکی از جهانی بودن این ماموریتهاست که البته این برداشت با فرازهای موجود در ادعیه دیگر تایید می شود:
1- این المعدّ لقطع دابر الظلمة
2- این المرتجی لازالة الجور و العدوان
3- این قاصم شوکة المعتدین
4- این مبید اهل الفسوق و العصیان و الطغیان
5- این معزّ الاولیاء و مذل الاعداء
6- اترانا... و اذقت اعدائک هوانا و عقابا و ابرت العتاة و حجدة الحق و قطعت دابر المتکبرین و اجتثئت اصول الظالمین
7- اللهم ... و اذلل به اعدائک
حکومت عدل الهی در کنار ظلم ظالمان هیچ مفهومی ندارد و اصلاً از اول تاریخ بزرگترین مانع از تحقق عدالت سطح جوامع بشری انسانهای ظالمی بوده اند که به دیگران ظلم روا داشته اند ؛لذا اولین حرکتی که در قیام مهدوی صورت می پذیرد حرکت فراگیر جهانی بر علیه ظالمان و متعدیان به حقوق انسانهای مظلوم خواهد بود و حضرت بعد از نابود کردن ظلم و ظالمان است که اقدام به تشکیل حکومت عدل الهی خواهند فرمود:
صلوات ضراب اصفهانی :
1- اللهم ... و اقصم به کل جبار
2- و اخمد بسیفه کل نار
3- اعملک بعدله جور کل جائر
4- و اذلّ بسلطانه کل سلطان
در این صلوات هم فرازهای ذکر شده از خداوند متعال درخواست می کند که به دست حضرت حجة سلام الله علیه همه ظالمان را همراه با ظلمشان نابود کرده و با شمشیر آن بزرگوار آتش های  ظلم را خاموش نماید.
دعای عهد :
واجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادک و ناصراً لمن لا یجد ناصراً غیرک
در این دعای شریف هم حضرت مهدی (عج) به عنوان پناهگاه بندگان مظلوم خداوند و کمک و یاور کسانی شمرده شده است که در مقابل ظالمان و تجاوزکاران یاوری جز خداوند ندارند.
زیارت آل یاسین :
1- و اخذل خاذلیه
2- واقصم قاصمیه
3- واقصم به جبابرة الکفر
4- واقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین حیث کانوا من مشارق الارض و مغاربها، برّها و بحرها
پس بصورت کلی  حضرت ابتدا با ظالمان و کافران درگیر شده و ظلم و کفر را به حول و قوه الهی از میان خواهند برد و سپس به فعالیتهای دیگر خواهند رسید.
2-تخریب و نابود کردن هیمنه جبهه باطل با روشهای گوناگون :
دو خصوصیت منحصر به فرد قیام و حکومت حضرت مهدوی (عج) حقانیت مطلق و اجرای کامل حق در سطح کره خاکی است دو صنعتی که در هیچ یک از قیامهای پیشین جمع نبوده است چرا که قیامهای طول تاریخ بر علیه ظالمان یا از حقانیت مطلق برخوردار نبودند و یا اگر هم بوده اند با شکست مواجه شده و موفق به احقاق کامل حق نگشته اند. حال آیا در عصر غلبه ظلم و جور و فساد و در عصری که تبلیغات جبهه باطل و سحر ساحران وفرعونیت مدرن گوش فلک را کر کرده است می توان حق مطلق را احقاق کرد؟! آیا بدون نابودی و در هم کوبیدن هیمنه پوشالین جبهه ظلم و کفر و باطل که عده زیادی را هم فریفته خود کرده است ممکن است که آن ماموریت عظیم الهی به سرانجام مطلوب برسد؟! قطعا جواب منفی است و دقیقاً به همین علت است که وقتی به ادعیه مهدوی مراجعه می کنیم، فرازهای بسیار زیادی مشاهده می کنیم که حاکی از این است که حضرت علاوه بر مبارزه با ظلم و کفر و نابودی آنها اصلاً با تمام مظاهر و نمادهای جبهه باطل مبارزه خواهند کرد و باطل در هر لباسی که ظاهر شده باشد توسط ایشان از بین خواهد رفت و در حقیقت با این حرکت سلبی حضرت، زمینه کامل برای حرکتهای ایجابی بعدی فراهم خواهد شد.
دعای ندبه :
در دعای ندبه صفات متعددی به آن حضرت نسبت داده شده است که حاکی از نابودی و تحریف و قلع و قمع همه مظاهر باطل توسط آن بزرگوار می باشد.
1- این هادم ابنیة الشرک و الّنفاق
2- این مبید اهل الفسوق و العصیان و الطغیان
3- این حاصد فروع الغی و الشقاق
4- این طامس آثار الزیغ و الأهواء
5- این قاطع حبائل الکذب و الافترا
6- این مبید العتاة و المردة
7- این مستاصل اهل العناد و التضلیل و الإلحاد
دعای زمان غیبت منقول از امام رضا :
1- و اقتل به جبابرة الکفر و عمده و دعائمه
2- واقصم به رووس الضلالة و شارعة البدع و ممیتة السنة و مقویة الباطل
3- و ذلل به الجبارین
4- و ابر به الکافرین و جمیع الملحدین فی مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و سهلها و جبلها حتی لا تدع منهم دیاراً و لا تبقی لهم آثاراً
5- اللهم طهر منهم بلادک و اشف منهم عبادک
در فرازهای این دعای شریف ، حضرت صاحب الزمان (عج) نابود کننده عوامل گمراهی و بدعت معرفی شده و همچنین از آن بزرگوار بعنوان عامل ذلت جباران و نابود کننده هرگونه عامل تقویت باطل یاد شده است در این دعا از خداوند متعال می خواهیم که همه شهرها را در تمام مناطق کره زمین در شرق و غرب از لوث وجود عوامل جبهه باطل پاک گرداند و نه تنها خودشان بلکه همه آثارشان را هم به دست حضرت حجت (ع) از بین ببرد ملاحظه می فرمایید که گویا این افراد غم و اندوهی هستند که به جان بندگان خدا افتاده است و از خداوند شفای آنها را می خواهیم و این شفا فقط به دست حجت خدا و نابودی آن ناپاکان محقق می گردد.
دعای معرفت در زمان غیبت :
در این دعای شریف، فرازهای بسیار زیادی در موضوع مذکور وجود دارد که برشمردن همه آنها برای ما ممکن نیست ؛ لذا ما فرازهایی را که علاوه بر این دعا در ادعیه دیگر هم آمده است ذکر نمی کنیم و فقط چند فراز از باقی قسمتها را ذکر می کنیم:
1- اللهم ... و قتل اعداءک فی بلادک
2- حتی لاتدع للجور یارب دعامة الا قصمتها
3- ولا بقیة الا افنیتها
4- ولا قوة الا اوهنتها
5- ولا رکنا إلا هدمته
6- ولا حداً الا فللته
7- ولا سیفا الا اکللته
8- ولا رایة الا نکستها
9- ولا شجاعاً الا قتلته
10-  ولا جیشاً الا خذلته
و...
در این فرازها که فقط بخشی از جملات و عبارات مربوط به موضوع ماست؛ دعا کننده از خداوند متعال یک درخواست بسیار جامع و گسترده می نماید این درخواست هم از لحاظ کمّی بسیار گسترده است _چرا که شامل همه گستره جغرافیایی زمین در همه نیروهای جبهه باطل می شود_ و هم از لحاظ کیفی بسیاری قوی است چرا که همه انواع و روشهای گوناگون تقویت جبهه باطل در آن نفی شده و از خدای متعال نابودی آن خواسته شده است هر رکن و قدرت و قوت و هر شمشیر و پرچم و هر جنگجوی شجاع و هر گروه و لشگر جنگنده ای که هر کدام نمادی از حاکمیت و ارتش و ممکلت و سلاحهای مربوط به جبهه باطل می باشد.
صلوات ضراب اصفهانی:
1- اللهم ... و هد برکنه کل بدعةٍ
2- واهدم بعزه کل ضلالة
3- واقصم به کل جبار
4- و اخمد بسیفه کل نار
5- اهلک بعدله جور کل جائرٍ
6- واجر حکمه علی کل حکم
7- و اذل بسلطانه کل سلطان
در این دعا هم غیر از درخواست از خدای متعال برای نابود کردن ظالمان، نابودی هرگونه بدعت و ضلالت هم خواسته شده است و ضمناً در این دعا حاکمیت و سلطه آن بزرگوار بر همه حاکمیتها و سلطه ها نیز خواسته شده است.
زیارت پنجم حضرت بقیة الله  :
در این زیارت، پس از اتمام صلواتی ذکر شده است که مخصوص خود آن بزرگوار می باشد و در آن به شکل بسیار زیبا و گسترده ای و بلکه بسیار صریح تر و واضح تر از ادعیه دیگر نابودی هیمنه جبهه باطل توسط آن بزرگوار بیان شده است.
1- اللهم ... و سلطه علی اعداء دینک اجمعین
2- والهمه ان لا یدع منهم رکناً الا هده
3- ولاهاماً الا قدّه
4- ولا کیداً الا رده
5- ولا فاسقاً الا حدّه
6- ولا فرعوناً الا اهلکه
7- ولا تستراً الا هتکه
8- ولا علما الا نکسه و...
9- ولا منبراً الا احرقه
10- ولا سیفاً الا کسره
11- ولا صنماً الا رضّه و...
12- ولا قصراً الا اخربه
13- ولا مسکناً الا فتشه
14- ولا سهلاً الا وطئه و...
همچنانیکه ملاحظه می شود این جملات هم هیچگونه اثری از جبهه باطل را بر نمی تابد و نابودی همه آنها را از خدا می خواهد. نکته در خور توجهی که در این عبارات مشاهده می شود این است که بسیار صریح و واضح بسیاری از وجوه و آثار جبهه باطل را بر می شمرد و حتی از منبر هم صحبت می کند و نتیجه اینکه اگر چه منبر، یادگار رسول گرامی اسلام و محمل وعظ و بیان معارف الهی و اخلاقی است اما در آخر الزمان منبرهایی نیز خواهند بود که در جبهه باطل و جهت تقویت آن بر پا خواهند شد و عیناً مثل سربازان، سلاحها، قصرها و امکانات دیگر در خدمت آن جبهه خواهند بود که حضرت مامور به نابود کردن چنان منبرهایی خواهند بود.
3-برپایی تمام نمادها و مظاهر جبهه حق و تقویت آنها :
گفتیم که حکومت حضرت بر اساس حق مطلق و برای احقاق حق مطلق تشکیل می شود بر این اساس همچنانیکه لازم بود مظاهر کفر و باطل از بین برود طبعا لازم است که قبل از اقدام به اجرای عدالت و احیای حق، حرکت تبلیغی حضرت که به نوعی اتمام حجت هم تلقی می شود انجام پذیرد به عبارت دیگر همانگونه که ایشان برای رسیدن به هدف، به یک حرکت سلبی دست زده و مظاهر باطل را نابود می کنند لازم است که در مرحله بعدی با یک حرکت اثباتی زمینه اصلی اجرای اهداف خود را فراهم نماید و تمام مظاهر حق را جایگزین مظاهر باطل کند. بدون این کار جبهه تقویت نخواهد شد. مردمی که سالها و قرنها و بلکه هزاران سال زیر انواع هجمه های تبلیغی گروه باطل و شیطان صفت قرار گرفته اند مردمی که با ظاهر فریبنده جاذبه های دنیوی تطمیع و با هیمنه پوشالین طواغیت اعصار و قرون مختلف تهدید شده اند گرچه ممکن است دل پرخونی از وضعیت موجود داشته باشند اما برای اینکه در مرحله نابودی کفر و ظلم نمانده و به مرحله احقاق هم برسند نیاز به تبلیغات گسترده و اصولی خواهند داشت آنها محتاج یک اطمینان خاطر از جانب رهبر جبهه حق هستند که بتوانند به حرکت او اعتماد کرده و در راهش قدم گذاشته و یاریش نمایند. شاید به همین دلیل است که در ادعیه مهدوی به فرازهای بسیاری بر می خوریم که از یک چنین حرکتی از سوی قائم آل محمد (ص) اشاره و یا تصریح می نمایند.
دعای ندبه:
1- این معز الاولیاء
2- این صاحب یوم الفتح و ناشر رایة الهدی
3- این مومّل شمل الصلاح و الرضا
4- این الطالب بذخول الانبیاء و ابناء الانبیاء
5- اترانا نحف ّبک و انت تأمّ الملاء و قد ملئت الارض عدلاً
در این فرازها از برافراشته شدن پرچم هدایت توسط آن بزرگوار و همچنین فراهم آمدن عوامل عزت دوستان خدا و صلاح و رضایت عمومی و طلب انتقام خونهای به نا حق ریخته شده انبیاء و اولیای الهی سخن گفته شده است .
دعا برای ظهور آن حضرت در روز جمعه و عید فطر و قربان : 
1- اللهم افتح له فتحاً یسیراً
2- اللهم اظهر به دینک و سنة رسولک
3- اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعزّ بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله   این فراز در دعای افتتاح هم تکرار شده است.
فتح و فاتح شدن یک اندیشه و تفکر و یا یک نظام و ارتش بر دیگری، خود یکی از عوامل قدرت و تقویت پایه ها و ریشه های طرف فاتح می باشد که در این فراز نه تنها فتح بلکه فتح آسان برای حضرت آرزو می کنیم.
شاید بتوان میان اظهار دین و اظهار سنت رسول الله (ص) و احیای آنها تفاوت قائل شد.
اگر چنین تفاوتی را پذیرفتیم می توان ادعا کرد که حضرت اول دین خدا و سنت پیامبر خدا را اظهار خواهد نمود، تا با نشان دادن زیباییها و ارزشهای والای اسلام ناب محمدی (ص) حجت را بر همگان تمام نماید و این خود یکی از بهترین و عالیترین نمونه های برپایی نماد جبهه حق است ؛ لذا شاید بتوان گفت که مرحله احیای دین و سنت بعد از این مراحل و در موقعیت تقویت شدن و قوت یافتن جبهه حق خواهد بود.
دعای عهد :
حتی لا یظفر بشی من الباطل الا مزقه و یحق الحق و یحققه
حضرت اول نمادهای جبهه حق را برپا می نمایند و سپس خود حق را تحقق خارجی می بخشند.
زیارت پنجم :
1- السلام علی الحق الجدید
2- السلام علی مهدی الامم
3- السلام علی وارث الانبیاء و خاتم الاوصیاء
4- السلام علی القائم المنتظر و العدل المشتهر
5- السلام علی ربیع الانام و نظرة الایام
6- المنتهی الیه مواریث الانبیاء
7- ولدیه موجود آثار الاصفیاء
8- الموتمن علی السر
9- والولی للامم
10- المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و ...
در این زیارت فرازهایی وجود دارد که اوصاف حضرت را بر می شمارد و از آن بزرگوار با عناوین مختلف یاد می کند بر اساس این زیارت نه تنها حضرت برپاکننده حق که خودش عین حق است و آن نه حق معمولی، بلکه او حقی است که تجدید کننده مطلق حق است و با ظهور و قیام و حکومتش همه جلوه های حق را احیا کرده و به پا خواهد داشت او کسی است که در تمام امتها به وجودش وعده داده شده است و او وارث علم و حکمت و قدرت و معجزات و کرامات و کتب و آثار همه انبیای الهی است و منتهی الیه همه آن مواریث است و دیگر جز او کسی نیست که اینها را به ارث ببرد به عبارت دیگر تمام عظمت نبوت و امامت و ولایت از اول خلقت در این وجود مقدس جلوه کرده است از آنجائیکه او حجت و ولی خاص پروردگار متعال است ؛ لذا صاحب سرّ اوست پس چیزی از حقایق عالم که ممکن است یک موجود ممکن آنرا درک کند از ایشان پوشیده نیست و همه اسرار خلق در محضرش آشکار و نمایان است پس هیچ کس نمی تواند هیچ سرّی را از او بپوشاند ولی در عین حال او شدیداً مورد اعتماد و امین است و او همان بزرگواری است که خداوند متعال او را به تمام امتها وعده داده است با توجه به این فرازها می توان گفت گذشته از جهات فرعی، آن جهت اصلی ای که این فرازها را با بخش سوم مبحث ما مرتبط می کند این است که آن بزرگوار که در ماموریت خویش تمام نمادهای حق را اظهار و برپا و تقویت خواهد فرمود طبعاً باید عالیترین نماد جبهه حق را هم بر پا دارد. حال به نظر شما عالیترین نماد جبهه حق چیست؟ آری عالیترین و موثرترین نماد جبهه حق، امام عادلی است که رهبری آن را بر عهده داشته باشد پس وجود مقدس آن بزرگوار که ولایتش جلوه توحید است باید در راس حاکمیت جهان قرار گیرد تا اجرای عدل الهی و حاکمیت پروردگار بر زمین آغاز شود.
از مجموع آنچه در این بخش گفته شد بدست آمد که فرازهای ادعیه مهدوی از جهت جهانی شدن سیاست در حکومت حضرت مهدی (عج) بصورت کلی از سه عنوان حکایت می کنند.
1- قطع ظلم ظالمان 2- تخریب و نابود کردن هیمنه جبهه باطل با روشهای گوناگون 3 برپایی تمام نمادها و مظاهر جبهه حق و تقویت آنها
بعد فرهنگی و مذهبی :
1- اصلاح اخلاق و رفتارهای حکومتی و مردمی بر اساس حق و عدل در سطح جهان :
طبیعتاً با صرف نابودی جبهه باطل و تقویت جبهه حق نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و نمی توان گفت که حکومت عدل الهی برقرار شده است؛ چرا که این حکومت زمانی محقق می شود که خلق خدا از عمق جان و از درون دل آن را بپذیرند. درست است که تبلیغ و ایجاد شناخت و معرفت می تواند مردم را به سوی جبهه حق جذب نماید اما آنچه به ایشان انگیزه کافی برای ماندن در این مسیر و حرکت در صراط مستقیم را می بخشد چیزی جز اصلاح رفتار و کردار نیست و صد البته در بحث اصلاح رفتار هم حاکمان و مسئولان حکومتی بر مردم مقدم هستند ؛ لذا آنچه ما در بعد فرهنگی و مذهبی از ادعیه مهدوی استخراج نمودیم در مرحله اول اصلاح اخلاق و رفتارهای حکومتی و مردمی بر اساس حق و عدل در سطح جهان است و در مرحله دوم احیای دین و کتاب و سنت نبوی و اصلاح تبدیل و تغییرها.
و اما مرحله اول: (اصلاح اخلاق و رفتارهای حکومتی و مردمی براساس حق و عدل در سطح جهان)  :
دعای ندبه:
1- أین هادم ابنیة الشرک و النفاق
2- این مبید اهل الفسوق و العصیان و الطغیان
3- این حاصد فروع الغیّ و الشقاق
4- این طامس آثار الزیغ و الاهواء
5- این قاطع حبائل الکذب و الافتراء
6- این معز الاولیاء و مذل الاعداء
7- این جامع الکلمة علی التقوی
8- این باب الله الذی منه یوتی
9- این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء
10- این السبب المتصل بین الارض و السماء
11- این مولف شمل الصلاح و الرضا
12- این صدر الخلایق ذو البر و التقوی 
مشاهده می فرمایید که در این فرازها از آن جناب با صفاتی یاد شده است که مربوط به جهت حاکمیتی ایشان می باشد آن بزرگوار از لحاظ خوبی، نیکی و تقوی و بلکه در تمام جهات الهی و انسانی، صدر الخلایق هستند و این بزرگترین سرمایه ای است که یک حاکم و یک حکومت می تواند داشته باشد او سبب اتصال زمین و آسمان (ماده و معنی) است او باب الله است و هر کس اراده رفتن به سوی خدا را داشته باشد فقط باید از این در وارد شود او تمام هواهای نفسانی را کنترل می کند و آثار آن را از بین می برد و تمام کذب و افترائی که بین مردم رایج شده است از میان برخواهد داشت آن بزرگوار چون اسوه تقوی و معنویت و توحید است پس با تمام قدرت با شرک و نفاق و فسوق و عصیان و طغیان مبارزه کرده و آنها را نابود خواهد کرد او تمام امورشان را اصلاح کرده و رضایتشان را فراهم خواهد ساخت پس آن بزرگوار اخلاق و رفتار حکومتی را بر اساس دین و اخلاق در سطح تمام جهان اصلاح خواهد فرمود که به تبع آن اخلاق خلق هم اصلاح خواهد شد.
دعا برای ظهور حضرت در روز جمعه و عید فطر و قربان :
1- حتی لا یستخفی بشی من الحق مخافة احد من الخلق
2- تعزّبها الاسلام و اهله
3- و تذل بها النفاق و اهله
4- و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک
5- والقادة الی سبیلک
6- و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الآخرة
و در همه حال به فکر کرامت انسانی است و سعی می کند نه تنها کرامت ذاتی انسان را در ایشان حفظ نماید بلکه می خواهد بر آن کرامت بیفزاید و با اصلاح اخلاق و رفتار، ایشان را در مسیر صعود الی الله قرار دهد آنچه بسیار حائز اهمیت است اینکه تنها کرامت دنیوی ملاک نیست بلکه این حکومت الهی در پی آن است که انسانها هم به کرامت دنیوی و هم به کرامت اخروی دست یابند یعنی حیات دنیوی و اخروی امت توأم با کرامت خاصی باشد که خداوند متعال به مومنین و صالحان اختصاص داده است حال در چنین جامعه ای رفتارها به گونه ای اصلاح می شود که مردم نه تنها مطیع و فرمانبردار و عبد صالح خداوند هستند بلکه به همین عملشان دیگران را هم به طاعت الهی دعوت می کنند و هر یک از شیعیان در چنین جامعه ای یک رهبر است که دیگران را به راه خدا راهنمایی می کند در یک چنین وضعیتی است که اولاً مومنین و دوستان و اولیای الهی عزیز و منافقین ذلیل هستند و نتیجه آن هم این می شود که برخلاف هزاران سال متمادی که در بسیاری از مواقع مومنین تقیه کرده و حق را اظهار نمی کردند بعد از این دیگر در مرکز ثقل قدرت سیاسی و مذهبی و نظامی جامعه و توسط رهبر کل جهان به صورت کاملاً واضح و آشکار تمامی مسائل و حقایق ریز و درشت حق بیان خواهد شد.
صلوات ضراب اصفهانی :
1- اللهم نوّر بنوره کل ظلمة
2- و هدّ برکنه کل بدعة
3- واهدم بعزّه کل ظلالة
انسانها ممکن است از لحاظ دریافت حقایق و معارف دچار ظلمت و تاریکی شوند همچنانیکه امروزه می بینیم وقتی کسی در چنین تاریکی قرار بگیرد دیگر مظاهر حق و حقیقت را نخواهد دید و این موجب ضلالت و گمراهی او در افکار می شود و گمراهی در افکار هم بدعت در عمل را در پی خواهد داشت. امروز به هر نقطه ای از کره خاکی که نگاه می کنیم این سه عنصر خانمان سوز را مشاهده می کنیم ولی وقتی آن بزرگوار حکومت عدل را تشکیل دادند همه ظلمتها و ظلالتها و بدعتها را در هر نقطه کره خاکی که باشد از بین خواهند برد.
دعای غیبت منقول از امام رضا  :
1- اللهم و بلغه افضل ما بلّغت القائمین بقسطک من اتباع النبیین
2- اللهم اشعب به الصدع
3- وارتق به الفتق
4- وامت به الجور
5- واظهر به العدل
6- وزین بطول بقائه الارض
آن بزرگوار مامور الهی است برای اینکه تمامی شکافهایی که در دین و فرهنگ و زندگی بشری ایجاد شده و تمام لطمه هایی که توسط درندگان انسان نما حاصل شده است به دست مبارک حضرتش وصله شده و امورات پراکنده جمع شود ظلم و جور و بدی در رفتار و گفتار مردم نابود شده و خلق و خوی عدالت محور ظاهر و آشکار شود و حقیقتاً چنین امام بزرگواری زینت روی زمین است.
احیای دین و کتاب و سنت نبوی و اصلاح تبدیلها و تغییرات :
دین الهی از اول خلقت به انسان عرضه شده است و خداوند اولین انسانی را که به کره خاکی گسیل داشت پیامبری از سلسله رسولان خود قرار داد و بین او و خودش ارتباطی قرار داد که دستورات را بگیرد و عمل کند و به دیگران هم یاد دهد. این سنت الهی هیچگاه متوقف نشد و در این چند هزار سالی که از عمر بشر می گذرد همواره پیامبران یا اوصیائی در میان ایشان بوده اند و هیچ قومی نیامده است که خداوند متعال دین خود را به ایشان عرضه نکرده باشد.
آنچه مسلم است اینکه ادیان الهی در طول تاریخ دستخوش تغییر و تبدیلهایی شده است که گاه به انحراف کامل یک جامعه از توحید الهی منجر شده است اگر چه همواره کتابها و افرادی بوده اند که بشر می توانست حق را از آنها یاد بگیرد اما وقتی یک انحراف در جامعه تبدیل به یک موج سیاسی یا اجتماعی می شود هزاران و شاید میلیونها نفر را با خود همراه می کند اگر چه به تضمین الهی، قرآن تحریف نشده است اما تفسیر و تاویلهای نادرست، غلط وحتی گاه شیطانی از آیات و دستورات الهی، توسط برخی افراد ارائه شده است که می توان گفت در جامعه مسلمین و در میان صدها میلیون مسلمان فقط اسمی از قرآن کریم مانده است و رسم الخطی که آنرا قرائت می کنند. سنت پیامبر اسلام هم علی رغم ادعاهای گزاف علمای اهل سنت بر زمین مانده است و شاید تعداد سنتهایی که از برخی صحابه در میان برادران اهل سنت باب شده است بیشتر از سنن نبوی باشد.
یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت اصلی ترین ماموریت امام زمان (عج) این است که اولاً کتاب و سنت را احیاء کند و ثانیاً تغییرات و تبدیلات ایجاد شده در سیره عملی مسلمین را اصلاح نماید.
دعای ندبه :
1- این المدّخر لتجدید الفرائض و السنن
2- این المتخیّر لاعادة المله و الشریعه
3- این المومل لاحیاء الکتاب و حدوده
4- این محیی معالم الدین و اهله
ایشان ذخیره الهی هستند و وقتی آمدند فریضه ها و سنن الهی را که توسط انسانهای جاهل یا فاسق، منحرف یا تعطیل شده بود تجدید خواهند فرمود آن بزرگوار کتاب الهی و حدود آن را زنده می کنند و در اثر احیای شریعت و روش پیامبر امت آن حضرت را نیز احیا می کنند.
دعا برای ظهور آن حضرت در روز جمعه و عید قربان و فطر :
1- اللهم اظهر به دینک و سنة رسولک حتی لا یستخفی بشی من الحق مخافة احد من الخلق
2- اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله
صلوات ضراب اصفهانی :
1- اللهم و صل علی ولیک المحیی سنتک
2- اللهم جدد به ما امتحی من دینک
3- و أحی به ما بدّل من کتابک
4- و اظهر به ما غیّر من حکمک حتی یعود دینک علی یدیه غضّاً جدیداً خالصاً لاشک فیه و لا شبهة معه ولا باطل عنده و لا بدعة لدیه
دعای افتتاح :
1- اللهم اجعله الداعی الی کتابک
2- و القائم بدینک
3- و مکّن له دینه الذی ارتضیته له
4- اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله
آن بزرگوار حجت الهی است پس طبیعتاً هم داعی بسوی کتاب او خواهد بود و هم بپا دارنده دینش و این همان دینی است که پروردگار متعال به پیامبرش وعده آن را در قرآن کریم داده است.
دعای عهد :
1- واجعله اللهم ... و مجدداً لما عطل من احکام کتابک
2- و مشیّدا لما ورد من اعلام دینک و سنن نبیک صلی الله علیه و آله
دعای زمان غیبت منقول از امام رضا (ع) :
1- واحی به السنن
2- و دارس حکمة النبیین
3- وجدّد به ما امتحی من دینک و بدّل من حکمک
دعای معرفت در زمان غیبت :
1- وجدّد به ما امتحی من دینک
2- و اصلح ما بدّل من حکمک
3- اللهم احی بولیک القرآن
4- و اجمع به الاهوا المختلفة علی الحق
5- و اقم به الحدود المعطله و الاحکام المهملة 
آن وجود نورانی که منشا تمام خیرات و برکات آسمانی و زمینی است با آمدن خود دین و کتاب خود را زنده می کند و حدود تعطیل شده الهی را اقامه می نماید. آری وقتی که فهم معصومانه از قرآن در میان نباشد هر کسی براساس فهم و یا هوای نفس خود رای می دهد و اینجاست که اختلافات مذهبی بروز می کند البته صرف وجود فهم معصومانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید تمکین در مقابل رأی و نظر معصوم (علیه السلام) هم در سطح جامعه محقق شود که هر دو در زمان حکومت مهدوی محقق خواهد شد.
دعای ساعت مخصوص آن حضرت :
1- و بصاحب الزمان المهدی الذی تجمع علی طاعته الآراء المتفرقه
2- و تولف به بین الاهواء المختلفة
3- و تستخلص به حقوق اولیائک
4- و تعید الحق الی مکانه عزیزاً حمیداً
5- وترجع الدین علی یدیه غضاً جدیداً 
بعد اجتماعی  :
در بعد اجتماعی، حرکت و قیام جهانی حضرت حجت سلام الله علیه نتایج و آثار بسیار زیادی برجای خواهد گذاشت بگونه ای که تمام چهره اجتماع بشری با حضور آن وجود مقدس تغییر خواهد کرد به نظر می رسد در بعد اجتماعی اولین ماموریت حضرت، اجرای عدالت در سطح جهان باشد که البته حرکتهای بعدی هم متمم و مکمل عدالت آن بزرگوار خواهد بود پس ایشان اول باید عدالت را اجرا نموده و دنیا را از چنگ غاصبان و ظالمان برهاند و صاحبان حقوق مختلف را به حق خود و ملل مختلف دنیا و مخصوصا ملتهای مستضعف و ستمدیده را به آنچه خداوند بر ایشان می پسندد برساند و اما آنچنان که از ادعیه مهدوی بر می آید قلبها در دوران غیبت به خاطر ظلم و فساد و فسق و فجور و گناه مرده است و بعد از ظهور، آن حضرت دلهای مرده را زنده خواهد کرد همچنانکه زمین مرده را زنده می کند. از فرازهای ادعیه مهدوی می توان یکی دیگر از ماموریتهای حضرت مهدی (عج) را برآورد کرد و آن آباد کردن شهرها و اصلاحات اجتماعی است. در طول جنگهایی که در دوران غیبت انجام گرفته است و می گیرد شهرها و خانه های بسیاری خراب شده اند و یا خواهند شد و بدیهی است که جنگهایی که در آستانه ظهور واقع می شود و یا درگیریهای خونینی که بعد از ظهور و قیام حضرت واقع خواهد شد بر این ویرانیها خواهد افزود اما آن بزرگوار برای کشتن و خراب کردن نمی آیند بلکه برای زنده کردن و آباد ساختن می آیند و آنچه ویران می شود و یا کشته می شود بخاطر این است که در مقابل آن حرکت عظیم الهی می ایستد و وقتی از راه باطل خود منصرف نشود چاره ای جز از بین بردن آن نیست پس حضرت موقعی که قیام فرمودند کارهای بسیار بزرگی در سطح جهان انجام می دهند که ما در این بخش از پژوهش خود سه مورد از آنرا با استناد به ادعیه مهدوی برمی شماریم:
 1- اجرای عدالت در سطح جهان   2- احیای قلوب بندگان خدا در سطح جهان   3- آبادانی شهرها و اصلاحات اجتماعی در سطح جهان
اجرای عدالت :
عدالت برجسته ترین شعار مهدویت است. همچنانیکه مهمترین خواسته مردم از حکومتها در طول تاریخ بوده است. بدون عدالت هیچ ارزشی از ارزشهای دینی در جامعه پایدار نمی ماند و جامعه ای که در آن عدالت نباشد رشد اخلاقی و معنوی نمی کند. خداوند متعال هزاران سال توسط انبیا و حکما راه درست و عادلانه زندگی را به بشر یاد داد ولی هیچگاه انسان با اختیار خود نتوانست آنچنان که باید عدالت را در زندگی خود پیاده کند و رفته رفته ظلم و جور در جوامع بشری بیشتر می شود و روزگار به مرحله ای خواهد رسید که خداوند متعال با امداد غیبی به داد مظلومان عالم برسد و بشریت را به واسطه حجت خود از ظلمتها آزاد و عدالت را در سطح جهان اجرا نماید.
دعای ندبه :
1- این الطالب بذخول الانبیاء و ابناء الانبیا
2- اترانا نحفّ بک و انت تام الملا و قد ملئت الارض عدلاً
3- و أذقت اعداءک هواناً وعقاباً
4- و أبرت العتاة و حجدة الحق
5- و قطعت دابر المتکبرین
6- واجتثثت اصول الضالمین 
صلوات ضراب اصفهانی :
1- اللهم ... و أخمد بسیفه کل نار
2- واهلک بعدله جور کل جائرٍ
دعای عهد :
و إجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادک و ناصراً لمن لا یجد ناصراً غیرک
دعای افتتاح :
اللهم و صل علی ولی امرک، القائم المؤمل و العدل المنتظر
تعبیر عدل منتظر از وجود نازنین آن بزرگوار بسیار زیبا و در عین حال کاملاً گویاست.
دعای زمان غیبت از امام رضا (ع) :
1 – اللهم و بلغه افضل ما بلغت القائمین بقسطک من اتباع النبیین. 
2 – و امت به الجور.
3 – و اظهر به العدل.
4 – و توضح به معاقد الحق و مجهول العدل. 
6 – دعای معرفت در زمان غیبت :
1 – و امام عدل تظهره.
2 – اللهم انا نسألک أن تأذن لولیک فی اظهار عدلک فی بلادک .
3 – حتی لا یبقی حقٌ الّا ظهر و لا عدلٌ الّا زهر. 
زیارت آل یاسین:
1 – و القائم بقسطک .
2 – الذی یملأ الارض عدلاً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً.
3 – و اظهر به العدل .
4 – و املأ به الارض عدلاً. 
دعا در ساعت مخصوص به آن حضرت:
1 – و تنتقم به من شرّ اعدائک.
2 – و تملأ به الارض عدلاً و احساناً. 
دعای زمان غیبت از امام رضا (ع) به روایت دیگر :
و املأ بهم کل افق من الآفاق و قطرٍ من الاقطار قسطاً و عدلاً و رحمهً و فضلاً. 
احیای قلوب بندگان :
گفتیم که قبل از ظهور، قلب ها مرده است و با ظهور آن بزرگوار زنده خواهند شد. از این حقیقت به خوبی در ادعیۀ مهدوی یاد شده است . اما گاه می توان جملات و فراز هایی در ادعیه پیدا کرد که در نتیجۀ زنده شدن دل ها محقق خواهد شد و یا عباراتی که قطعاً نتیجۀ تحقق آنها زنده شدن دل ها خواهد بود و قطعاً هم باید دل ها زنده شود و الا حکومت عدل الهی به نتیجه نمی رسد.
دعای ندبه:
1 – أین محیی معالم الدین و اهله.
2 – أین معز الاولیاء و مذلّ الاعداء. .
دعای افتتاح:
1 – اشف به صدورنا.
2 – و أذهب به غیظ قلوبنا.
3 – و اهدنا به لما اختلف فیه من الحق باذنک. 
دعای عهد :
و أحی به عبادک فانک قلت و قولک الحق ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما کسبت ایدی الناس .
دعای زمان غیبت از امام رضا (ع):
1 – اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدی.
2 – و المحجه العظمی.
3 – و الطریقه الوسطی التی یرجع الیها الغالی و یلحق بها التالی. 
تا آن بزرگوار ظهور نفرموده است کل بشریت به طریق مستقیم و راه هدایت نخواهند رفت بسیاری از مردم علی رغم انحرافات مختلف فکری و اخلاقی که دارند خود را هدایت یافته می دانند بسیاری از قلب ها مریض و مرده اند و به همین جهت نمی توانند حق را شناخته و از آن پیروی کنند اما آنگاه که آن بزرگوار ظاهر شدند دل های مرده را زنده می کنند تا خلق خدا به راحتی حق را در تمام وجوه آن شناخته و پیروی نمایند.
دعای معرفت در زمان غیبت :
1 – قوّ  قلوبنا علی الایمان به.
2 – و استنقذ به عبادک المؤمنین من الذّل.
3 – و أحیِ به القلوب المیّته.
4 – و اشف به الصدور الوَغره.
5 – و اجمع به الاهواء المختلفه علی الحق. 
آبادانی شهر ها و اصلاحات اجتماعی  :
حضرت صاحب الزمان علیه السلام آخرین حجت الهی است و آخرین اصلاحات هم توسط ایشان در سطح جهان محقق خواهد شد. طبیعی است که هر گاه، عدالت در سطح عالی در یک جامعه تحقق یافت، آن جامعه به عمران و آبادانی خواهد رسید. هیچ کس شهر خراب را نمی پسندد و هیچ انسان سلیم النفسی دوست ندارد که دیگران را در خانه های خراب ببیند مخصوصاً اگر کسی ولی و حجت الهی باشد که در این صورت خود بر روی خاک می خوابد ولی تلاش می کند که دیگران در نعمت و آسایش و خانه ها و شهر های آباد زندگی نمایند ؛ لذا حضرت حجت علیه السلام تمام همت خود را برای آسایش مردم جهان به کار می بندد و از آنجایی که آسایش و رفاه صرف نمی تواند هدف غائی برای یک جامعۀ مهدوی باشد پس ایشان در کنار آباد ساختن و اصلاحات و تعمیرات شهری به اصلاحات اجتماعی در انواع و اقسام مختلف آن خواهند پرداخت به گونه ای که رضایت بندگان صالح خداوند فراهم خواهد آمد. اگر چه ما به جهانی شدن اقتصاد در ادعیه مهدوی نپرداخته ایم اما از برخی فراز ها مشهور است که در ادعیۀ مهدوی به آن موضوع هم عنایت شده است.
دعای افتتاح:
1 – اللهم المم به شعثنا.
2 – واشعب به صدعنا.
3 – و ارتق به فتقنا.
4 – و کثّر به قلتنا.
5 – و أعزز به ذلّتنا.
6 – و أغن به عائلنا.
7 – و اقض به عن مغرمنا.
8  - و اجبر به فقرنا.
9 – و سدّ به خلّتنا.
10 – و یسّر به عسرنا.
11 – و بیّض به وجوهنا.
12 – و فکّ به أسرنا.
13 – و أنجح به طلبتنا.
14 – و انجز به مواعیدنا.
15 – و استجب به دعوتنا.
16 – و اعطنا به سؤلنا.
17 – و لغّنا به من الدنیا و الآخره آمالنا.
18 – و اعطنا به فوق رغبتنا. .
همۀ مواردی که در این فراز ها بیان شده اند به برکت وجود نازنین آن حضرت عطا خواهند شد و این ها مواردی است که اگر نباشد اصلاحات اجتماعی و آبادانی شهر ها اصلا معنی نخواهند داشت. در شهر یا کشور و یا جهانی که دعاها مستجاب نشود، خواسته ها برآورده نگردد، آمال و آرزو ها محقق نشود، فقر زدوده نشده و اهل وعیال انسان همیشه محتاج به الطاف دیگران باشند کرامتی وجود نخواهد داشت . در یک چنین جامعه ای حتی زندگی در کاخ های بلورین هم لذت بخش نیست و به یمن وجود حضرتش تمام این مشکلات و موانع برطرف خواهند شد.
  دعای عهد :
و اعمر اللهم به بلادک و احی به عبادک. 
دعای زمان غیبت از امام رضا (ع) :
1 –  اللهم اشعب به الصدع.
2 –  وارتق به الفتق .
3 -  و امت به الجور.
4 –  و اظهر به العدل.
5 –  و زیّن بطول بقائه الارض.
6 –  اللهم طهّر منهم [ظالمان و کافران] بلادک.
7 –  واشف منهم عبادک.
دعای غیبت از امام رضا (ع) به روایتی دیگر :
و املأ بهم کل افق من الآفاق و قطر من الاقطار قسطاً و عدلاً و رحمهً و فضلاً.
دعای معرفت در زمان غیبت :
1 –  اللهم طهّر منهم بلادک.
2 –  و اشف منهم صدور عبادک. 
فهرست منابع :
1- صدوق ،محمد بن علی ، کمال الدین وتمام النعمه ،دار الکتب الاسلامیه ، قم ،1395 ه ق
2- صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا (ع) ، انتشارات جهان ،1378 ه ق
3- طوسی ،محمد بن حسن ،مصباح المتهجد ،مؤسسۀ فقه الشیعه ،بیروت ،1411 ه ق .
4- طبرسی ،احمد بن علی ،الاحتجاج ،  تحقیق  محمد باقر خرسان ، دار النعمان ،نجف اشرف  ،1386 ه ق.
5- عاملی ،بهاء الدین ، مفتاح الفلاح ، دار الاضواء ، بیروت ، 1405 ه ق .
6- ابن طاووس ،علی بن موسی ، اقبال الاعمال ،دار الکتب الاسلامیه ، تهران ،1367 ه ش .
7- ابن طاووس ، علی بن موسی ، جمال الاسبوع ، انتشارات رضی ،قم .
8- ابن طاووس ،علی بن موسی ،مصباح الزائر، مؤسسۀآل البیت ،قم .
9- کارگر ،رحیم ،جستارهایی در مهدویت ،بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) چاپ دوم ، قم 1389 .
10- بهروز لک ، غلامرضا ،سیاست ومهدویت ،حکمت رویش ،چاپ اول قم ، 138

 نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :