wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره 26 » مقالات
بازدید: 21058
0/0 (0)
اقدامات وبرنامه های صهیونیزم در تقابل با آموزه مهدویت درحوزه فرهنگ
 

چکیده

مقاله حاضر نقش صهیونیزم یهودی و مسیحی را درحوزه مهدویت اسلامی در دوران معاصر بیان کرده و پرده از تلاشهای آنان در عرصه فرهنگ، بر می دارد.

اهمیت و اهداف تحقیق

یکی از موضوعات اساسی دین اسلام یعنی تولی وتبری است، و نا گفته پیداست که تبری از دشمنان بدون شناخت آنان میسر نمی شود. بدیهی است، عدم شناخت کافی و دقیق از گستره عملیات دشمن و ساده نگری و ساده انگاری در قبال آن چه خسارتهای جبران ناپذیری را درجامعه منتظر می تواند وارد کند. از این رو، این مقاله وظیفه خود می داند تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل کتب و مقالاتی که در این زمینه به صورت پراکنده نگاشته شده، گامی موثر در بصیرت افزائی جامعه منتظر بردارد.

روش تحقیق در این تحقیق به منظور بررسی داده ها، از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده شده است.

 

دریافت مقاله


نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :