wait لطفا صبر کنید

صفحه اصلی » مجله شماره28 » مقالات
بازدید: 3317
5/0 (1)
اقدامات وبرنامه های صهیونیزم در تقابل با آموزه مهدویت درحوزه سیاست و اجتماع
 
چکیده
مقاله حاضر نقش صهیونیزم یهودی و مسیحی را درحوزه مهدویت اسلامی در دوران معاصر بیان کرده، پرده از تلاشهای آنان در دو عرصه ی، اجتماع و سیاست بر می دارد.
یکی از موضوعات اساسی دین اسلام تولی وتبری است، و نا گفته پیداست که تبری از دشمنان بدون شناخت آنان میسر نمی شود. بدیهی است، عدم شناخت کافی و دقیق از گستره عملیات دشمن و ساده نگری و ساده انگاری در قبال آن چه خسارتهای جبران ناپذیری را درجامعه منتظر می تواند وارد کند. از این رو، این مقاله وظیفه خود می داند تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل کتب و مقالاتی که در این زمینه به صورت پراکنده نگاشته شده، گامی موثر در بصیرت افزائی جامعه منتظر بردارد.
در این تحقیق به منظور بررسی داده ها از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده شده است.

 

دریافت مقاله


نظرات:

نام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :